Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hộp thông báo hình”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 2472092 của Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận))
Không có tóm lược sửa đổi
| {{{image|{{{hình}}}}}}
| {{#switch:{{{type|{{{loại|}}}}}}
| speedy|xóa nhanh = [[Hình:Imbox speedy deletion.png|40x40px|link=|alt=]]
| delete|xóa = [[Hình:Imbox deletion.png|40x40px|link=|alt=]]
| content|nội dung = [[Hình:Imbox content.png|40x40px|link=|alt=]]
| style|văn phong = [[Hình:Imbox style.png|40x40px|link=|alt=]]
| move|di chuyển = [[Hình:Imbox move.png|40x40px|link=|alt=]]
| protection|khóa = [[Hình:Imbox protection.png|40x40px|link=|alt=]]
| license|giấy phép = [[Hình:Imbox license.png|40x40px|link=|alt=]]
| featured|chọn lọc = [[Hình:Imbox featured.png|40x40px|link=|alt=]]
| notice|chú ý <!-- notice = default -->
| #default = [[Hình:Imbox notice.png|40x40px|link=|alt=]]