Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Hoán”

Không thay đổi kích thước ,  6 năm trước
n
Tuanminh01 đã đổi Tào Ngụy Nguyên Đế thành Tào Hoán qua đổi hướng: thống nhất tên với các bài họ Tào khác như Tào Phi, Tào Thực, Tào Tháo
Không có tóm lược sửa đổi
n (Tuanminh01 đã đổi Tào Ngụy Nguyên Đế thành Tào Hoán qua đổi hướng: thống nhất tên với các bài họ Tào khác như Tào Phi, Tào Thực, Tào Tháo)