Khác biệt giữa các bản “Ngô Thái Bá”

Biết ý cha, ông cùng Trọng Ung trốn khỏi tộc Chu đến vùng đất Kinh sinh sống với người bản địa, cắt [[tóc]] và xăm mình để tỏ ý không muốn có ngôi vua nữa. Vua cha lập Quý Lịch làm người nối nghiệp và trở thành Chu Vương Quý.
 
Ông sống cùng người đất Kinh, tự gọi mình là Câu Ngô. Người bản địa thấy cho ông là người có nghĩa nên hơn 1000 nhà đi theo thần phục<ref name="NTB">Sử ký, Ngô Thái Bá thế gia</ref>, từ đó hình thành [[nước Ngô]].
 
Không rõ thời điểm ông khởi nghiệp tại nước Ngô cụ thể năm nào. Sau này cũng không xác định được thời gian ông mất. Ông được truy tôn là '''Ngô Thái Bá'''. Em ông là Trọng Ung lên nối ngôi vua.
 
==Nhận định==
61.689

lần sửa đổi