Khác biệt giữa các bản “Thể loại:Hình thiếu mô tả hợp lý”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thể loại này chứa các hình hoặc tập tin phương tiện không có cơ sở [[Wikipedia:Sử dụng hợp lý|sử dụng hợp lý]] bên ngoài các thẻ quyền tiêu chuẩn. Theo luật [[WP:XT|XT]] H6, những hình này sẽ bị xóa sau 7 ngày từ khi được tải lên. Những hình hoặt tập tin này có thể đặt trong thể loại này dùng tiêu bản {{<nowiki>subst:</nowiki>[[Template:Thiếu SDHL|thiếu SDHL]]}}.
 
Để đánh dấu ảnh thiếu SDHL, hãy dùng {{tlsx|Thiếu SDHL}} sẽ đặt hình ảnh vào [[:Thể loại:Hình có vấn đề {{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}}]]. (Nếu thể loại này chưa tồn tại, xin hãy <span class="plainlinks">[{{fullurl:Category:Hình có vấn đề {{CURRENTDAY2CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTYEARCURRENTDAY2}}|preload=Template:Hình+có+vấn+đề+đầu&action=edit&autosummary=Tạo%20thể%20loại%20hình%20có%20vấn%20đề%20theo%20ngày&autominor=true&autoclick=wpSave}} tạo nó]</span>).
 
:''Nếu trang này vẫn hiển thị thông tin lỗi thời sau khi bạn làm tươi trang trong trình duyệt, xin hãy '''{{purge}}''' bộ nhớ đệm của trình duyệt.''