Khác biệt giữa các bản “Thể loại:Hình thiếu mô tả hợp lý”

ai làm rối lên vậy trời
(ai làm rối lên vậy trời)
Thể loại này chứa các hình hoặc tập tin phương tiện không có cơ sở [[Wikipedia:Sử dụng hợp lý|sử dụng hợp lý]] bên ngoài các thẻ quyền tiêu chuẩn. Theo luật [[WP:XT|XT]] H6, những hình này sẽ bị xóa sau 7 ngày từ khi được tải lên. Những hình hoặt tập tin này có thể đặt trong thể loại này dùng tiêu bản {{<nowiki>subst:</nowiki>[[Template:Thiếu SDHL|thiếu SDHL]]}}.
 
Để đánh dấu ảnh thiếu SDHL, hãy dùng {{tlsx|Thiếu SDHL}} sẽ đặt hình ảnh vào [[:Thể loại:Hình có vấn đề {{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}}]]. (Nếu thể loại này chưa tồn tại, xin hãy <span class="plainlinks">[{{fullurl:Category:Hình có vấn đề {{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}}|preload=httpTemplate://vi.wikipedia.org/wiki/BHình+có+vấn+đề+đầu&action=edit&autosummary=Tạo%E120thể%BA20loại%A3n_m20hình%E120có%BA20vấn%ABu:H%C3%ACnh_c%C3%B3_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_%C4%91%E120đề%BA20theo%A7u20ngày&autominor=true&autoclick=wpSave}} tạo nó]</span>).
 
:''Nếu trang này vẫn hiển thị thông tin lỗi thời sau khi bạn làm tươi trang trong trình duyệt, xin hãy '''{{purge}}''' bộ nhớ đệm của trình duyệt.''