Khác biệt giữa các bản “Đơn vị quân đội”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:APP-6 Infantry.svg|nhỏ|Ký hiệu [[APP-6A|NATO]] của đơn vị Lục quân]]
'''Đơn vị quân đội''' là một tập thể binh lính cùng [[quân chủng]] trong hệ thống [[tổ chức quân đội]]. Tùy theo số lính, đơn vị có thể rất nhỏ như [[tiểu đội]] (9-10 lính) hay rất lớn như [[Cụm tập đoàn quân]] (lên đến 80 vạn quân).