Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
{{Random portal component|header=''Thiết bị và phương tiện được chọn''|subpage=Thiết bị và phương tiện được chọn|max=5|seed=4}}
 
{{Random portal component|header=''Bài viết kỳ này''|subpage=Bài viết kỳ này|max=1718|seed=1617}}
 
</div>