Khác biệt giữa các bản “Hàn Tín”

Khi diệt xong Hạng Vũ, Lưu Bang ''cải phong'' Hàn Tín lên Thái Nguyên là vùng xa xôi, giáp địa giới [[Hung Nô]] (hệt như cách làm với Sở vương Hàn Tín), do đó dẫn đến việc Tín làm phản, dẫn Hung Nô vào đánh Hán. Sau này Tín chạy sang nương nhờ bên Hung Nô.
 
Rất ngẫu nhiên là cả hai Hàn Tín đều nổi danh trong thời Tần mạt Hán hưng, đều theo thờ Lưu Bang và cả hai đều bị vua phụ và chết cùng năm. Đây có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên có một không hai trong lịch sử.
 
==Chú thích==