Khác biệt giữa các bản “13 tháng 2”

n
*[[1885]] – [[Chiến tranh Pháp-Thanh]]: Quân [[Pháp]] [[Trận Lạng Sơn (1885)|chiếm thành Lạng Sơn]] từ tay quân [[nhà Thanh|Thanh]].
*[[1913]] – [[Thubten Gyatso|Đạt Lai Lạt Ma thứ 13]] tuyên bố [[Tây Tạng (1912-51)|Tây Tạng]] độc lập từ Trung Quốc, Tây Tạng trở thành chính thể độc lập thực tế từ đó cho đến năm 1951.
*[[1931]] – Phó vương Edward Wood chủ trì lễ khánh thanh thủ đô mới [[New Delhi]] của [[Ấn Độ thuộc Anh]].
*[[1945]] – [[Chiến tranh thế giới thứ hai]]: [[Chiến dịch Budapest]] kết thúc khi tàn quân Đức và Hungary đầu hàng vô điều kiện trước [[Hồng Quân]] Liên Xô.
* [[1969]] – [[Chiến tranh Việt Nam]]: [[Thảm sát Thạnh Phong]].