Khác biệt giữa các bản “Thuật chép sử”

không có tóm lược sửa đổi
'''Thuật chép sử''' là ngành nghiên cứu về phương pháp học của các nhà sử học trong việc phát triển [[lịch sử]] sử thành một môn học hàn lâm, mở rộng cho bất kì tác phẩm có tính lịch sử về một chủ đề nhất định. Thuật chép sử gần đây được định nghĩa là "ngành nghiên cứu về cách lịch sử đã và đang được viết &nbsp;– lịch sử của các văn bản lịch sử... Khi bạn học 'thuật chép sử', bạn không chỉ nghiên cứu trực tiếp những sự kiện lịch sử, mà còn sự thay đổi trong cách diễn giải các sự kiện đó của từng nhà sử học."<ref>(''The Methods and Skills of History: A Practical Guide'', 1988, p. 223, ISBN 0-88295-982-4)</ref>
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh