Khác biệt giữa các bản “Cai cơ”

không có tóm lược sửa đổi
(Đổi hướng đến Quản cơ)
 
'''Cai cơ''' (chữ Hán: 掌奇, tiếng Anh: Battalion Commander) là một chức võ quan thời [[chúa Nguyễn]] và thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]]. Cai cơ là chức đứng đầu một cơ và chịu sự điều hành của [[Chưởng dinh|Chưởng cơ]] hoặc [[Lãnh binh]] sau này.
#REDIRECT [[Quản_cơ]]
 
Thời [[chúa Nguyễn]], tại quân đoàn dinh, Cai cơ được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Chưởng cơ, và Cai cơ là chức trên của [[Cai đội]]. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], tại quân đoàn danh, Cai cơ được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Chưởng cơ và [[Lãnh binh]] sau này, và Cai cơ là chức trên của [[Cai đội]].
 
Một quân đoàn Cơ có khi gồm nhiều thuyền, có khi gồm nhiều đội. Thời [[chúa Nguyễn]], số thuyền và số lính của mỗi cơ cũng không nhất định, từ 200 lên đến gần 3.000 lính.<ref>''Lịch sử xứ Đàng Trong'', Phan Khoang, 1967, nhà sách Khai Trí, chương ''Tổ chức chính quyền các chế độ'' từ trang 461 đến trang 481
</ref> Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], một cơ gồm 500-600 lính. Chức Cai cơ tương tự chức [[Trung đoàn]] trưởng ngày nay nhưng vì số quân giao động từ vài trăm đến gần 3.000 lính, chức Cai cơ gần giống với chức Battalion Commander hơn là chức Lieutenant Colonel (chức gần đồng hạng với [[Lãnh binh]]) tại Tây phương ngày nay.
 
[[Thể loại:Chức quan phong kiến]]