Khác biệt giữa các bản “Cai cơ”

không có tóm lược sửa đổi
 
Một quân đoàn Cơ có khi gồm nhiều thuyền, có khi gồm nhiều đội. Thời [[chúa Nguyễn]], số thuyền và số lính của mỗi cơ cũng không nhất định, từ 200 lên đến gần 3.000 lính.<ref>''Lịch sử xứ Đàng Trong'', Phan Khoang, 1967, nhà sách Khai Trí, chương ''Tổ chức chính quyền các chế độ'' từ trang 461 đến trang 481
</ref> Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], một cơ gồm 500-600 lính<ref>{{Chú thích web|url=https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n#.C4.90.C6.A1n_v.E1.BB.8B_v.C3.A0_c.E1.BA.A5p_ch.E1.BB.89_huy|title=Quân đội nhà Nguyễn}}</ref>. Chức Cai cơ tương tự chức [[Trung đoàn]] trưởng ngày nay nhưng vì số quân giao động từ vài trăm đến gần 3.000 lính, chức Cai cơ gần giống với chứctrọng trách Battalion Commander hơn là chức Lieutenant Colonel (chức gần đồng hạng với [[Lãnh binh]]) tại Tây phương ngày nay.
 
== Tham Khảo ==