Khác biệt giữa các bản “Cai cơ”

không có tóm lược sửa đổi
'''Cai cơ''' (chữ Hán: 掌奇, tiếng Anh: Battalion Commander), hay Quản cơ thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], là một chức võ quan thời [[chúa Nguyễn]] và thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]]. Cai cơ là chức đứng đầu một cơ và chịu sự điều hành của [[Chưởng dinh|Chưởng cơ]] hoặc [[Lãnh binh]] sau này. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Cai cơ có thể được bang trật là Chánh Tứ Phẩm<ref>Theo ''Từ điển chức quan Việt Nam'', Võ Văn Ninh, 2002, chức Quản cơ thời Nguyễn được bang trật Chánh Tứ phẩm. Do vậy theo suy đoán, nếu Cai cơ và Quản cơ đều đồng hạng, chức Cai cơ có lẽ cũng được bang trật Chánh Tứ phẩm.</ref>
 
Thời [[chúa Nguyễn]], tại quân đoàn dinh, Cai cơ được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Chưởng cơ, và Cai cơ là chức trên của [[Cai đội]]. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], tại quân đoàn danh, Cai cơ được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của [[Chưởng cơ]] và [[Lãnh binh]] sau này, và Cai cơ là chức trên của [[Cai đội]].