Khác biệt giữa các bản “Cai cơ”

không có tóm lược sửa đổi
Thời [[chúa Nguyễn]] và [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], các võ tướng thường được giao chức Cai Cơ rồi dần dần thăng chức như Lễ Thành Hầu [[Nguyễn Hữu Cảnh]], Thoại Ngọc Hầu [[Thoại Ngọc Hầu|Nguyễn Văn Thoại]] và Đoan Hùng Quận Công [[Nguyễn Văn Trương]].
 
Chức Cai cơ tương tự chức [[Tiểu đoàn]] trưởng hay [[Trung đoàn]] trưởng ngày nay nhưng vì số quân giao động từ vài trăm đến gần 3.000 lính, nên chức Cai cơ gần giống với trọng trách Battalion Commander hơn là chức Lieutenant Colonel (chức tương tự với chức [[Lãnh binh]]) tại Tây phương ngày nay.
 
== Tham Khảo ==