Khác biệt giữa các bản “Cai cơ”

không có tóm lược sửa đổi
'''Cai cơ''' (chữ Hán: 該奇, tiếng Anh: Battalion Commander), hay [[Quản cơ|'''Quản cơ''']] thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], là một chức võ quan thời [[chúa Nguyễn]] và thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]]. Cai cơ là chức đứng đầu một cơ và chịu sự điều hành của [[Chưởng dinh|Chưởng cơ]] hoặc [[Lãnh binh]] sau này. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Cai cơ có thể được bang trật là Chánh Tứ Phẩm<ref>Theo ''Từ điển chức quan Việt Nam'', Võ Văn Ninh, 2002, chức Quản cơ thời Nguyễn được bang trật Chánh Tứ phẩm. Do vậy theo suy đoán, nếu Cai cơ và Quản cơ đều đồng hạng, chức Cai cơ có lẽ cũng được bang trật Chánh Tứ phẩm.</ref>
 
Thời [[chúa Nguyễn]], tại quân đoàn dinh, Cai cơ được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Chưởng cơ, và Cai cơ là chức trên của [[Cai đội]]. ThờiMột [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], tạikhi quângồm đoànnhiều danhthuyền, Cai khi đượcgồm đặtnhiều dướiđội. quyền chỉSố huythuyền trực tiếpsố lính của [[Chưởngmỗi]] cũng [[Lãnhkhông binh]]nhất sauđịnh, từ 200 lên đến gần 3.000 lính.<ref>''Lịch nàysử xứ Đàng Trong'', Phan CaiKhoang, 1967, nhà sách Khai Trí, chương ''Tổ chức trênchính củaquyền [[Caicác đội]].chế độ'' từ trang 461 đến trang 481
</ref>
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], một quân đoàn Cơ gồm vài đội, một đội nhiều hoặc ít hơn 50 lính. Một cơ có thể gồm 500-600 lính<ref name=":0">{{Chú thích web|url=https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n#.C4.90.C6.A1n_v.E1.BB.8B_v.C3.A0_c.E1.BA.A5p_ch.E1.BB.89_huy|title=Quân đội nhà Nguyễn}}</ref>.
Thời [[chúa Nguyễn]], một quân đoàn Cơ có khi gồm nhiều thuyền, có khi gồm nhiều đội. Số thuyền và số lính của mỗi cơ cũng không nhất định, từ 200 lên đến gần 3.000 lính.<ref>''Lịch sử xứ Đàng Trong'', Phan Khoang, 1967, nhà sách Khai Trí, chương ''Tổ chức chính quyền các chế độ'' từ trang 461 đến trang 481
</ref>
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], mộtCai quân đoànđược đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của [[Chưởng cơ]] và [[Lãnh binh]] sau này, và Cai cơ là chức trên của [[Cai đội]]. Một Cơ gồm vài10 đội, một đội nhiều hoặc ít hơn 50 lính. Một cơ có thể gồm 500-600 lính<ref>{{Chú thích web|urlname=https"://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n#.C4.90.C6.A1n_v.E1.BB.8B_v.C3.A0_c.E1.BA.A5p_ch.E1.BB.89_huy|title=Quân0" đội nhà Nguyễn}}</ref>.
 
Thời [[chúa Nguyễn]] và [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], các võ tướng thường được giao chức Cai Cơ rồi dần dần thăng chức như Lễ Thành Hầu [[Nguyễn Hữu Cảnh]], Thoại Ngọc Hầu [[Thoại Ngọc Hầu|Nguyễn Văn Thoại]] và Đoan Hùng Quận Công [[Nguyễn Văn Trương]].