Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bảo Anh/01”

# {{bqx}} Chưa đáp ứng được tiêu chí độ nổi bật của ca sĩ. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 13:23, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)
;Giữ
# {{bqg}} Bảo Anh được nhiều người biết. Bài viết cung cấp những thông tin cơ bản về ca sĩ này nên mình biểu quyết giữ <span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em grey;">[[User:Thick thi sock|<span style="color: #6C216C">Thick thi sock</span>]] </span>[[File:Sexy Mouth transparent.png|18px|link=Thảo luận Thành viên:Thick thi sock]] 06:46, ngày 29 tháng 9 năm 2016 (UTC)
;Ý kiến.