Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành phần liên thông mạnh”

không có tóm lược sửa đổi
(ágfgdf)
Không có tóm lược sửa đổi
| volume = 8 | issue = 3 | pages = 121–123 | year = 1979
| doi = 10.1016/0020-0190(79)90002-4}}</ref>, một biểu thức logic với các điều kiên có kích thước 2 là không thể thỏa mãn được khi và chỉ khi tồn tại một biến ''v'' sao cho ''v'' và phủ định của ''v'' nằm trong cùng một thành phần liên thông mạnh trong đồ thị quan hệ của biểu thức đó.
 
adfaasfasdfasdfasdf
 
==Ghi chú==
Người dùng vô danh