Khác biệt giữa các bản “Cai cơ”

không có tóm lược sửa đổi
'''Cai cơ''' (chữ Hán: 該奇, tiếng Anh: Battalion Commander), hoặc '''[[Quản cơ]]''' (管奇) thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], là một chức võ quan thời [[chúa Nguyễn]] và thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]]. Cai cơ đứng đầu một cơ.
 
Về phẩm tước, thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Cai cơ trật Chánh Tứ Phẩm<ref>Theo ''Từ điển chức quan Việt Nam'', Đỗ Văn Ninh, 2002, chức Quản cơ thời Nguyễn được bang trật Chánh Tứ phẩm. Do vậy theo suy đoán, nếu Cai cơ và Quản cơ đều đồng hạng, chức Cai cơ có lẽ cũng được bang trật Chánh Tứ phẩm.</ref>
 
Về cấp bậc, thời [[chúa Nguyễn]], Cai cơ cao hơn [[Cai đội]] và thấp hơn [[Chưởng cơ]]. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Cai cơ cao hơn [[Cai đội]] và thấp hơn [[Chưởng cơ]], [[Lãnh binh]], [[Vệ úy]] và [[Đốc binh]].