Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Former Country
|native_name = <big>隋</big>
|conventional_long_name = Đại Tùy
|common_name = Tùy triều
|national_motto =
Người dùng vô danh