Khác biệt giữa các bản “Khoa học xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Tâm lý học ===
[[Tâm lý học]] nghiên cứu suy nghĩ. Cảm giác, sự sáng suốt dựa trên cử chỉ của con người, đồng thời nghiên cứu mối gắn kết của chúng với hoạt động của con người trên nhiều lãnh vực. TLH nghiên cứu về quy luật hình thành và phát triển tâm lý, ý thức nhân cách, nghiên cứu hành vi của con người trong bối cảnh xã hội.
 
=== Chính sách xã hội ===
Người dùng vô danh