Khác biệt giữa các bản “Khoa học xã hội”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
=== Khoa học chính trị ===
[[Chính trị học|Khoa học chính trị]] vừa là một môn học chính quy (''academic'') vừa là một môn học nghiên cứu (''research'') (môn học dựa trên nghiên cứu là môn học mà dựa chủ yếu vào việc nghiên cứu đề tài trên mạng để viết luận văn). Khoa học chính trị cung cấp kiến thức chính trị trên lý thuyết và trong thực tiễn. Đồng thời, khoa học chính trị cũng đề cập đến việc miêu tả và phân tích những hệ thống chính trị và hoạt động chính trị.
 
=== Tâm lý học ===
[[Tâm lý học]] nghiên cứu suy nghĩ. Cảm giác, sự sáng suốt dựa trên cử chỉ của con người, đồng thời nghiên cứu mối gắn kết của chúng với hoạt động của con người trên nhiều lãnh vực. TLH nghiên cứu về quy luật hình thành và phát triển tâm lý, ý thức nhân cách, nghiên cứu hành vi của con người trong bối cảnh xã hội.
 
=== Chính sách xã hội ===
223.257

lần sửa đổi