Khác biệt giữa các bản “Cai cơ”

không có tóm lược sửa đổi
Thời Nguyễn - [[Nhà Nguyễn|Vua]] > [[Ngũ quân Đô thống]] > [[Thống chế]], [[Đề đốc (chức quan xưa)|Đề đốc]], [[Chưởng vệ]] > [[Chưởng cơ]], [[Lãnh binh]], [[Vệ úy]], [[Đốc binh]] > '''Cai cơ''', '''Quản cơ''' > [[Cai đội]] > [[Suất đội]] > [[Suất thập]]
 
==Chú Tham khảo thích==
{{reflistTham khảo|2}}
 
{{Chức Quan Việt Nam}}
 
[[Thể loại:Chức quan phong kiến]]