Khác biệt giữa các bản “Cai cơ”

không có tóm lược sửa đổi
'''Cai cơ''' (chữ Hán: 該奇, tiếng Anh: Battalion Commander), hoặc '''[[Quản cơ]]''' (管奇) thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], là một chức võ quan thời [[chúa Nguyễn]] và thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]]. Cai cơ đứng đầu một cơ.
 
Về phẩm tước, thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Cai cơ trật Chánh Tứtứ Phẩmphẩm<ref>Theo ''Từ điển chức quan Việt Nam'', Đỗ Văn Ninh, 2002, chức Quản cơ thời Nguyễn được bang trật Chánh Tứ phẩm. Do vậy theo suy đoán, nếu Cai cơ và Quản cơ đều đồng hạng, chức Cai cơ có lẽ cũng được bang trật Chánh Tứ phẩm.</ref>
 
Về cấp bậc, thời [[chúa Nguyễn]], Cai cơ cao hơn [[Cai đội]] và thấp hơn [[Chưởng cơ]]. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Cai cơ cao hơn [[Cai đội]] và thấp hơn [[Chưởng cơ]], [[Lãnh binh]], [[Vệ úy]] và [[Đốc binh]].
 
Chức Cai cơ tương tự chức [[Tiểu đoàn]] trưởng hay [[Trung đoàn]] trưởng ngày nay nhưng vì số quân giao động từ vài trăm đến gần 3.000 lính, nên chức Cai cơ gần giống với trọng trách Battalion Commander hơn là chức Lieutenant Colonel (chức tương tự với chức [[Lãnh binh]]) tại Tây phương ngày nay.
 
== Cấp bậc chỉ huy ban Võ ==
Thời chúa Nguyễn - [[Nguyễn Phúc Chu|Chúa]] > [[Chưởng dinh]] > [[Chưởng cơ]] > '''Cai cơ''' > [[Cai đội]] > [[Cai thuyền]]
 
Thời Nguyễn - [[Nhà Nguyễn|Vua]] > [[Ngũ quân Đô thống]] > [[Thống chế]], [[Đề đốc (chức quan xưa)|Đề đốc]], [[Chưởng vệ]] > [[Chưởng cơ]], [[Lãnh binh]], [[Vệ úy]], [[Đốc binh]] > '''Cai cơ''', '''Quản cơ''' > [[Cai đội]] > [[Suất đội]] > [[Suất thập]]
 
==Chú thích==