Khác biệt giữa các bản “Cai cơ”

không có tóm lược sửa đổi
Về số quân, thời [[chúa Nguyễn]], một Cơ có khi gồm nhiều thuyền, có khi gồm nhiều đội. Số thuyền và số lính của mỗi cơ cũng không nhất định. Một cơ gồm từ 200 lên đến gần 3.000 lính.<ref>''Lịch sử xứ Đàng Trong'', Phan Khoang, 1967, nhà sách Khai Trí, chương ''Tổ chức chính quyền các chế độ'' từ trang 461 đến trang 481
</ref> Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], một Cơ gồm 10 đội, một đội nhiều hoặc ít hơn 50 lính. Một cơ gồm từ 500-600 lính<ref name=":0">{{Chú thích web|url=https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n#.C4.90.C6.A1n_v.E1.BB.8B_v.C3.A0_c.E1.BA.A5p_ch.E1.BB.89_huy|title=Quân đội nhà Nguyễn}}</ref>.
 
Thời [[chúa Nguyễn]] và [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], các võ tướng thường được giao chức Cai Cơ rồi dần dần thăng chức như Lễ Thành Hầu [[Nguyễn Hữu Cảnh]], Thoại Ngọc Hầu [[Thoại Ngọc Hầu|Nguyễn Văn Thoại]] và Đoan Hùng Quận Công [[Nguyễn Văn Trương]].
 
Chức Cai cơ tương tự chức [[Tiểu đoàn]] trưởng hay [[Trung đoàn]] trưởng ngày nay nhưng vì số quân giao động từ vài trăm đến gần 3.000 lính, nên chức Cai cơ gần giống với trọng trách Battalion Commander hơn là chức Lieutenant Colonel (chức tương tự với chức [[Lãnh binh]]) tại Tây phương ngày nay.
 
== Các vị Cai cơ Việt nam nổi tiếng ==
Thời [[chúa Nguyễn]] và [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], các võ tướng thường được giao chức Cai Cơ rồi dần dần thăng chức như Lễ Thành Hầu [[Nguyễn Hữu Cảnh]], Thoại Ngọc Hầu [[Thoại Ngọc Hầu|Nguyễn Văn Thoại]] và Đoan Hùng Quận Công [[Nguyễn Văn Trương]].
 
==Chú thích==