Khác biệt giữa các bản “Tiêu Hồng”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox person
|image= 萧红.jpg
|image_size= 222px
|caption= Chân dung bà Tiêu Hồng.
|birth_date= {{birth date|1911|6|2|df=y}}
|death_date= {{death date and age|1942|1|22|1911|6|2|df=y}}
Người dùng vô danh