Khác biệt giữa các bản “Tiêu Hồng”

không có tóm lược sửa đổi
Do đó Tiêu-Hồng thoát xác, từ một cô gái ít nói, cô đơn, lúc nào cũng trầm tư mặc tưởng, biến thành một thiếu nữ hăng hái hoạt động cho tự do, dân chủ, và sau này là một trong những nhà văn yêu nước chống Nhật-bản xâm lăng.
 
Trong dịp nghỉ học mùa đông năm 1929-1930 Tiêu-Hồng về Hô-lan thăm nhà, sau đó quay trở lại trường đầu mùa xuân năm 1930. Sau khi tốt nghiệp sơ trung mùa hạ năm 1930, Tiêu-Hồng về thăm nhà một lần nữa. Lần này Tiêu-Hồng mới được biết là phụ thân đã thu xếp cho Tiêu-Hồng kết hôn với con trai một viên tướng quân phiệt rất có thế lực lớn ở địa phưong. Cũng vào dịp này ông nội của Tiêu-Hồng từ trần.
 
Vì hai lý do này, cũng như vì quá đau khổ vì bị cha và mẹ kế hành hạ trăm đường, Tiêu-Hồng quyết định thoát ly gia đình, quay trở lại Ha-nhĩ-tân và cho đến chết không bao giờ về nhà nữa. Lúc đó Tiêu-Hồng mới 20 tuổi.
Người dùng vô danh