Khác biệt giữa các bản “Lê Khắc Xương”

không có tóm lược sửa đổi
Khi các đại thần là Nguyễn Xí, Đinh Liệt xướng nghĩa giết [[Lê Nghi Dân]] thành công,sau đó giáng Nghi Dân xuống tước Hầu. Trong triều có người muốn đưa Lê Tư Thành lên làm vua, nhưng quan Tư Đồ [[Lê Lăng]] can rằng: Lê Tư Thành còn có người anh là Lê Khắc Xương, không nên bỏ anh lập em để lại dẫm vào vết xe đổ Bang Cơ - Nghi Dân. Ngày 7 tháng 6 Canh Thìn (1460), Lê Lăng cùng triều thần đến đón Cung vương Lê Khắc Xương tôn lập hoàng đế, nhưng Lê Khắc Xương đã một mực từ chối. Nhờ vậy, triều thần mới tôn lập Gia vương [[Lê Tư Thành]] lên ngôi.
 
Sau khi yên vị ngai vàng, năm [[1462]] Lê Thánh Tông nghe lời dèm pha của kẻ xấu về Khắc Xương, cùng trong lòng vẫn nặng nỗi hận kế vị, nhà vua đã gán tội giết chết quan tư đồ [[Lê Lăng]], rồi bức hại Cung vương Lê Khắc Xương.
==Tham khảo==
{{tham khảo|4}}
[[Thể loại:HoàngNgười tộc nhà Lê sơNội]]
[[Thể loại:MấtHoàng nămtộc 1462nhà Hậu Lê]]
[[Thể loại:Mất 1462]]
Người dùng vô danh