Khác biệt giữa các bản “Hậu Chu Thái Tổ”

n
Chú thích
(Làm rõ Bối cảnh lịch sử và cuộc đời làm hoàng đế của Quách Uy)
n (Chú thích)
Năm 947, sau khi quân Liêu rút lui khỏi [[Biện Kinh]], [[Lưu Tri Viễn]] liền xưng đế ở Thái Nguyên rồi dẫn quân đánh đuổi tàn dư quân Liêu khỏi Trung Nguyên. Tháng 6 năm đó, Lưu Tri Viễn định đô ở [[Biện Kinh]], đổi quốc hiệu là Hán. Đó là [[Hậu Hán Cao Tổ]]. 10 tháng sau, Lưu Tri Viễn chết, con là Lưu Thừa Hựu nối ngôi, tức là [[Hậu Hán Ẩn Đế]]. Lúc này, nội bộ triều Hậu Hán xảy ra biến loạn.
 
Ẩn Đế sợ các tướng có quyền lực quá lớn, nên bí mật sai người đến [[Nghiệp Thành]] ám sát đại tướng là Quách Uy, bị Quách Uy phát hiện, đem quân nổi dậy chống lại. Quách Uy vốn là [[người Hán]] chứ không phải người [[Sa Đà]] như vua nhà Hậu Hán, ông làm tướng dưới triều Hậu Hán vào năm 19 tuổi.<ref name=":0">''"Lịch sử Trung Quốc 5000 năm".'' Nguồn: Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc (CRI). Tác giả: Lâm Hán Đạt - Tào Dư Chương.</ref>
 
== Làm hoàng đế ==
Trong suốt thời thống trị của nhà Hậu Hán, không quan tâm đến đời sống nhân dân, chỉ lo bóc lột của dân, thuế khóa nặng nề, kinh tế suy sụp, ''"dùng thịt người làm lương thực cho quân lính"'' (theo [[Lữ Chấn Vũ]]).
 
Đến khi vua Hậu Chu Thái Tổ lên ngôi, đã xóa bỏ sức ép của sự bóc lột đang đè nặng lên vai nông dân. Ông giảm nhẹ thuế khóa, thủ tiêu đặc quyền miễn thuế, chấn hưng lại kinh tế. Nhờ đó, dân Bắc Trung Quốc mới được yên ổn, đất nước hưng vượng trở lên.<ref name=":0" />
 
== Cuối đời và băng hà ==
 
- Hiển Đức (954).
* Thụy hiệu: '''Thánh Thần Cung Túc Văn Vũ Hiếu Hoàng Đế.'''<ref name=":0" />
{{Vua thời Ngũ đại Thập quốc}}
 
480

lần sửa đổi