Khác biệt giữa các bản “Tùy Văn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
== Công lao ==
=== Thống nhất Trung Hoa ===
Tùy Văn Đế đã kết thúc cục diện đất nước bị chia cắt náo loạn hơn 380 năm của Trung Quốc, kể từ cuối thời [[Đông Hán]], thực hiện đại thống nhất lần thứ năm. Trước ông, [[Tần Thủy Hoàng|Tần Thủy Hoàng Doanh Chính]] kết thúc cục diện chiến tranh cát cứ thời [[Xuân Thu]] [[Chiến Quốc]], thực hiện đại thống nhất lần thứ nhất trong [[lịch sử Trung Quốc]],. [[Hán Cao Tổ|Hán Cao Tổ Lưu Bang]] đánh bại [[Hạng Vũ]], tiêu diệt công thần, chấm dứt chiến tranh, sautiếp sựnối đổphương vỡchâm của nhà Tần, thực hiện trung ương tập quyền, lập ra nhà Hán, đóng đô ở [[Trường An]], sử gọi là Tây Hán. Hậu duệ của Lưu Bang là [[Hán Quang Vũ Đế|Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú]] nổi dậy diệt [[Vương Mãng]], [[Khởi nghĩa Xích Mi|Xích Mi]] các lực lượng cát cứ khác, tái lập lại nhà Hán, đóng đô ở [[Lạc Dương]] nên gọi là Đông Hán. [[Tấn Vũ Đế|Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm]] kết thúc thời [[Tam Quốc]], tạo tiền đề đem lại sự phát triển mạnh mẽ và sự phồn vinh về [[văn hóa]] - [[kinh tế]].
 
Trong thời [[Nhà Tấn|Tây Tấn]] có sự thống nhất ngắn, nhưng vì mâu thuẫn [[dân tộc]] và nội bộ [[giai cấp]] thống trị mà lại nhanh chóng bị phân chia, hình thành 16 nước [[Ngũ Hồ thập lục quốc|Ngũ Hồ]] đối lập với [[Nhà Tấn|Đông Tấn]] (304 - 420) và ngăn cách [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]] (420 - 589). Việc thống nhất đất nước của [[nhà Tùy]], tuy là nguyện vọng của nhân dân, là tất yếu của [[lịch sử]], nhưng cũng không thể vì thế mà xem nhỏ vai trò của ông đối với lịch sử. Cần phải thấy rằng không một người bình thường nào ở vị trí của ông đều có thể thực hiện được mục tiêu thống nhất.
303

lần sửa đổi