Khác biệt giữa các bản “Bùi Dương Lịch”

 
- Từ bộ sách Nghệ An ký cùng những tác phẩm khác của mình, đã đưa ông lên tầm cao các nhà trước tác xuất sắc đương thời.
 
[[Thể loại:Nhà thơ Việt Nam]]
[[Thể loại:Nhà văn Việt Nam]]
[[Thể loại:Nhà giáo Việt Nam]]
[[Thể loại:Người Hà Tĩnh]]
Người dùng vô danh