Khác biệt giữa các bản “Bùi Dương Lịch”

 
- Từ bộ sách Nghệ An ký cùng những tác phẩm khác của mình, đã đưa ông lên tầm cao các nhà trước tác xuất sắc đương thời.
 
==Liên kết ngoài==
* Bùi Dương Lịch [http://www.minhkhai.com.vn/tgtp.html?mstg=525&trang=2&tgsearch=&PHPSESSID=e6cf8c7b3882cebef27a6e24dd0a4df9]
 
[[Thể loại:Nhà thơ Việt Nam]]
Người dùng vô danh