Khác biệt giữa các bản “Thế kỷ”

(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Vtoanstar (thảo luận): Đã dùng rồi thì để đó đi bạn. (TW))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Chuyển đổi ==
* 1 [[thiên niên kỷ]] = 10 thế kỷ = 1000 năm
* 1 thế kỷ = 10 thập kỷ = 100 năm
* 1 [[thập kỷniên]] = 3652 [[ngày]] = 10 năm
* 1 [[năm]] = 365,25 ngày (hay 365 ngày)
* 1 năm (nhuận) = 366 ngày
 
Người dùng vô danh