Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quang lộc tự”

Không thay đổi kích thước ,  6 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Cũng như các tự khác trong [[Lục tự]], Quang lộc tự do quan Tự khanh đứng đầu, Thiếu khanh thứ nhì và có quan Tự thừa giúp việc.
 
Thời [[Lê Thánh Tông|Hồng Đức]] và [[Bảo Thái]], Quang lộc tự khanhhhanh trật Chánh ngũ phẩm. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] cho trật Tòng tam phẩm, thấp hơn Thái thượng tự Khanhkhanh. Quang lộc tự Thiếuthiếu khanh trật Tòng tứ phẩm.
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Quang lộc tự đặt 1 viên Tự Khanh, 1 viên Thiếu khanh, 1 viên Viên ngoại lang, 1 viên Chủ sự và 1 viên Tư vụ. Bát phẩm thư lại và Cửu phẩm thư lại đều 3 viên. Vị nhập lưu thư lại 12 viên.