Khác biệt giữa các bản “Quang lộc tự”

không có tóm lược sửa đổi
Cũng như các tự khác trong [[Lục tự]], Quang lộc tự do quan Tự khanh đứng đầu, Thiếu khanh thứ nhì và có quan Tự thừa giúp việc.
 
Thời [[Lê Thánh Tông|Hồng Đức]] và [[Bảo Thái]], Quang lộc tự hhanhkhanh trật Chánh ngũ phẩm. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] cho trật Tòng tam phẩm, thấp hơn [[Thái thượng tự]] khanh. Quang lộc tự thiếu khanh trật Tòng tứ phẩm.
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Quang lộc tự đặt 1 viên Tự Khanh, 1 viên Thiếu khanh, 1 viên Viên ngoại lang, 1 viên Chủ sự và 1 viên Tư vụ. Bát phẩm thư lại và Cửu phẩm thư lại đều 3 viên. Vị nhập lưu thư lại 12 viên. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] [[Thiệu Trị]], [[Tự Đức]], biên chế có thêm bớt chút ít.<ref>''Từ điển chức quan Việt Nam'', Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 536 mục 1046. Quang lộc tự</ref>
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], trong quan chếriêng [[LụcHồng lô tự]], [[Hồng(lo việc tự]]tiếp đón sứ đoàn các nước) và [[Thượng bảo tự]] (lo 2việc tựvăn có chức trách thường trựcphòng, cònấn cáctín Tựgiúp khácvua) thường chỉ kiêm nhiệm hoặc chỉ làm chức quantrách đểthường phong mà thôi. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]]trực, tuy cũng lập Tự nhưng thường không đủ 6 Tự. Nhữngcác chức điều hành trong cácnhững Tựtự khác như chức Tự khanh, Tự thiếu khanh, Tự thừa thường trao cho nhữngcác tảnquan quantrong [[Lục bộ]] điều hành tạm thời, không có chức vụ nhất định.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.archives.gov.vn/Pages/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?itemid=220&listId=c2d480fb-e285-4961-b9cd-b018b58b22d0&ws=content|title=Tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Minh Mạng}}</ref>
 
==Chú thích==