Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quang lộc tự”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Cũng như các tự khác trong [[Lục tự]], Quang lộc tự do quan Tự khanh đứng đầu, Thiếu khanh thứ nhì và có quan Tự thừa giúp việc.
 
Thời [[Lê Thánh Tông|Hồng Đức]] và [[Bảo Thái]], Quang lộc tự hhanhkhanh trật Chánh ngũ phẩm. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] cho trật Tòng tam phẩm, thấp hơn [[Thái thượng tự]] khanh. Quang lộc tự thiếu khanh trật Tòng tứ phẩm.
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Quang lộc tự đặt 1 viên Tự Khanh, 1 viên Thiếu khanh, 1 viên Viên ngoại lang, 1 viên Chủ sự và 1 viên Tư vụ. Bát phẩm thư lại và Cửu phẩm thư lại đều 3 viên. Vị nhập lưu thư lại 12 viên. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] [[Thiệu Trị]], [[Tự Đức]], biên chế có thêm bớt chút ít.<ref>''Từ điển chức quan Việt Nam'', Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 536 mục 1046. Quang lộc tự</ref>
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], trong quan chếriêng [[LụcHồng lô tự]], [[Hồng(lo việc tự]]tiếp đón sứ đoàn các nước) và [[Thượng bảo tự]] (lo 2việc tựvăn có chức trách thường trựcphòng, cònấn cáctín Tựgiúp khácvua) thường chỉ kiêm nhiệm hoặc chỉ làm chức quantrách đểthường phong mà thôi. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]]trực, tuy cũng lập Tự nhưng thường không đủ 6 Tự. Nhữngcác chức điều hành trong cácnhững Tựtự khác như chức Tự khanh, Tự thiếu khanh, Tự thừa thường trao cho nhữngcác tảnquan quantrong [[Lục bộ]] điều hành tạm thời, không có chức vụ nhất định.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.archives.gov.vn/Pages/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?itemid=220&listId=c2d480fb-e285-4961-b9cd-b018b58b22d0&ws=content|title=Tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Minh Mạng}}</ref>
 
==Chú thích==