Khác biệt giữa các bản “Nhiếp Cám Nỗ”

không có tóm lược sửa đổi
|death_place= [[Bắc Kinh]], {{flag|Trung Quốc}}
|nationality = {{flag|Trung Quốc}}
|spouse= ?[[Châu Dĩnh]]
|signature=
|signature_size=
==Tiểu sử==
Nhiếp Cám Nỗ sinh ngày [[28 tháng 1]] năm 1903 tại huyện [[Kinh Sơn]], tỉnh [[Hồ Bắc]]. Ông có nguyên danh '''Nhiếp Quốc ?''' (聶國棪), hiệu '''Cán Như''' (幹如), [[thất danh]] '''Hồng Kim Thủy Chi Trai''' (紅金水之齋), [[bút danh]] '''Nhĩ Da''' (耳耶), '''Cam Nô''' (甘奴), '''Nhiếp Cơ''' (聶畸), '''Tiêu Kim Đạc''' (蕭今度), '''Mại Tư''' (邁斯), '''Hãn Lữ''' (悍膂), '''Đạm Thai Diệt Ám''' (澹台滅闇)...
==Trứ tác==
1935年到1986年,共出版語言文字、古典小說論文集、散文集、小說集、雜文集、新舊體詩歌集31種。作品主要有:
* 短篇小說集《邂逅》、《兩條路》、《夜戲》、《紺弩小說集》
* 散文集《嬋娟》、《沉吟》、《巨像》、《高山仰止》、《紺弩散文》
* 雜文集《血書》、《歷史的奧秘》、《蛇與塔》、《早醒記》、《關於知識分子》、《二鴉雜文》、《海外奇談》、《寸磔紙老虎》、《紺弩雜文選》、《聶紺弩雜文集》
* 詩集《元旦》、《山呼》、《三草》、《散宜生詩集》
* 劇本《小鬼鳳兒》
* 故事集《天亮了》
* 回憶錄《腳印》
* 文學論集《中國古典小說論集》、《從白話文到新文字》
==Xem thêm==
{|
219

lần sửa đổi