Khác biệt giữa các bản “Nhiếp Cám Nỗ”

không có tóm lược sửa đổi
|caption=
|birth_date= {{birth date|1903|1|28|df=y}}
|death_date= {{death date and age|1986|3|26|1903|1|28|df=y}}<ref>*{{zh icon}} Cai Qingfu. ''Nie Gannu'', ''Encyclopedia of China'' (Chinese Literature Edition), 1st ed.</ref>
|alma_mater= ?
|birth_place= [[Kinh Sơn]], [[Hồ Bắc]], [[Hình:Flag of the Qing dynasty (1889-1912).svg|23px]] [[Đại Thanh]]
219

lần sửa đổi