Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quang lộc tự”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Quang lộc tự''' (光祿寺, Court of Imperial Entertainments) là một trong 6 tự trong quan chế [[Lục tự]]. Quang lộc tự là cơ quan phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ.
 
Cũng như các tự khác trong [[Lục tự]], Quang lộc tự do quan [[Tự khanh]] đứng đầu, Thiếu[[Tự thiếu khanh]] thứ nhì và có quan [[Tự thừa]] giúp việc.
 
Thời [[Lê Thánh Tông|Hồng Đức]] và [[Bảo Thái]], Quang lộc tự khanh trật Chánh ngũ phẩm. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] cho trật Tòng tam phẩm, thấp hơn [[Thái thượng tự]] khanh. Quang lộc tự thiếu khanh trật Tòng tứ phẩm.
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Quang lộc tự đặt 1 viên [[Tự Khanh]], 1 viên [[Thiếu khanh]], 1 viên [[Viên ngoại lang]], 1 viên [[Chủ sự]] và 1 viên [[Tư vụ]]. Bát phẩm [[thư lại]] và Cửu phẩm thư lại đều 3 viên. Vị nhập lưu [[thư lại]] 12 viên. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] [[Thiệu Trị]], [[Tự Đức]], biên chế có thêm bớt chút ít.<ref>''Từ điển chức quan Việt Nam'', Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 536 mục 1046. Quang lộc tự</ref>
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], riêng [[Hồng lô tự]] (lo việc tiếp đón sứ đoàn các nước) và [[Thượng bảo tự]] (lo việc văn phòng, ấn tín giúp vua) có chức trách thường trực, các chức điều hành trong những tự khác như chức [[Tự khanh]], [[Tự thiếu khanh]], [[Tự thừa]] thường trao cho các quan trong [[Lục bộ]] điều hành tạm thời, không có chức vụ nhất định.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.archives.gov.vn/Pages/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?itemid=220&listId=c2d480fb-e285-4961-b9cd-b018b58b22d0&ws=content|title=Tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Minh Mạng}}</ref>
 
==Chú thích==