Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lang trung”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Lang trung''' (郎中, Bureau Director) là chức quan đứng đầu một [[Thanh lại ty|ty Thanh lại]] thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], trật Chánh tứ phẩm.<ref name=":0">''Từ điển chức quan Việt Nam'', Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 392 mục 798. Lang trung</ref>
 
Nguyên chức Lang trung (郎中, Gentlemen of the Interior) là một chức [[lang]] được đặt từ thời [[Nhà Tần|Tần]] [[Trung Quốc]] giữ việc thị vệ. Bắt đầu từ thời [[Nam-Bắc triều|Nam Bắc triều,]] Lang trung là một chức quan được bổ tại nhiều cơ quan khác nhau. Trong quan chế [[Lục bộ]], Lang trung đôi khi là vị phó quan của quan [[Thượng thư]] hoặc là một vị trưởng quan của một viện, ty hoặc tào. Lang trung được biết đến từ thời này là chức phó quan của quan [[Thượng thư]].<ref>''A Dictionary of Official Titles in Imperial China'', Charles Hucker, 1985, Stanford University Press</ref>
Lang trung là thuộc cấp của [[Thị lang]] trong một bộ ([[Lục bộ]]) và là quan trên của [[Viên ngoại lang]] trong [[Thanh lại ty|ty Thanh lại]].
 
Tại [[Việt Nam]], Lang trung được dùng bắt đầu từ thời Trần năm Đinh Tị (1317) khi Thượng hoàng Trần Anh Tông ngự cung Thiên trường có Lang trung bộ Hình là Phí Trực theo hầu.
 
Thời [[Bảo Thái]], Lang trung 6 bộ có trật là Chánh lục phẩm.
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Lang trung đứng đầu các [[Thanh lại ty|ty Thanh lại]] trong một bộ, trật Chánh tứ phẩm. Lang trung là quan cấp thứ 3 trong một bộ, tức dưới quan [[Tham tri]], và trên quan [[Viên ngoại lang]].<ref name=":0" />
 
== Chú thích ==