Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lang trung”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Lang trung''' (郎中, Bureau Director) là chức quan đứng đầu một [[Thanh lại ty|ty Thanh lại]] thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], trật Chánh tứ phẩm.<ref name=":0">''Từ điển chức quan Việt Nam'', Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 392 mục 798. Lang trung</ref>
 
Nguyên chức Lang trung (郎中, Gentlemen of the Interior) là một chức [[lang]] được đặt từ thời [[Nhà Tần|Tần]] [[Trung Quốc]] giữ việc thị vệ. Bắt đầu từ thời [[Nam-Bắc triều|Nam Bắc triều,]] Lang trung là một chức quan được bổ tại nhiều cơ quan khác nhau. Trong quan chế [[Lục bộ]], Lang trung đôi khi là vị phó quan của quan [[Thượng thư]] hoặc là một vị trưởng quan của một viện, ty hoặc tào. Bắt đầu từ thời này, Lang trung được biết đến từ thời này là chức phó quan của quan [[Thượng thư]].<ref>''A Dictionary of Official Titles in Imperial China'', Charles Hucker, 1985, Stanford University Press</ref>
 
Tại [[Việt Nam]], Lang trung được dùng bắt đầu từ thời [[Nhà Trần|Trần]] năm Đinh Tị (1317) khi Thượng hoàng [[Trần Anh Tông]] ngự cung Thiên trường có Lang trung [[bộ Hình]] là Phí Trực theo hầu.
 
Thời [[Bảo Thái]], Lang trung 6 bộ có trật là Chánh lục phẩm.
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Lang trung đứng đầu các [[Thanh lại ty|ty Thanh lại]] trong một bộ, trật Chánh tứ phẩm. Nhưng khác với quan chế [[Lục bộ]] tại [[Trung Quốc]], Lang trung thời Nguyễn không phải là quan cấp thứ 32 trong một bộ, tứcmà là quan cấp thứ 3, dưới quan [[Tham tri]], và trên quan [[Viên ngoại lang]].<ref name=":0" />
 
== Chú thích ==