Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lang trung”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thời [[Bảo Thái]], Lang trung 6 bộ có trật là Chánh lục phẩm.
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Lang trung đứng đầu các [[Thanh lại ty|ty Thanh lại]] trong một bộ, trật Chánh tứ phẩm. Nhưng khác với quan chế [[Lục bộ]] tại [[Trung Quốc]], Lang trung thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] không phải là quan cấp thứ 2 trong một bộ, mà là quan cấp thứ 3, dưới quan [[Tham tri]], và trên quan [[Viên ngoại lang]].<ref name=":0" />
 
== Chú thích ==