Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tả đại thần (Nhật Bản)”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Chức vụ Tả đại thần xử lý mọi sự vụ quốc gia cùng với viên Hữu đại thần.Phẩm hàm của Tả đại thần là Chính nhị vị (正二位) hoặc Tòng nhị vị(従二位).
 
Xét trong cơ cấu Thái chính quan, chức vụ Tả đại thần đứng hàng thứ hai sau Thái chính đại thần. Thông thường chức vụ Tả đại thần sẽ do dòng họ Fujiwara nắm giữ để dòng họ này có thể thực thi quyền lực và ảnh hưởng của mình. Khi chế độ Mạc phủ được thành lập thì Chinh di đại tướng quân cũng hay nắm chức này. Có một thực tế là Thái chính đại thần nhiều khi bị bỏ trống dẫn đến trong nhiều giai đoạn Tả đại thần là quan chức đứng đầu triều đình.
 
Vai trò của Tả đại thần cũng như của thiết chế Thái chính quan dần dần mờ nhạt đi trong thế kỷ thứ 10 và 11 khi dòng họ Fujiwara thống trị toàn bộ triều đình Nhật Bản. Thiết chế Thái chính quan trở nên hữu danh vô thực vào thế kỷ thứ 12 khi dòng họ [[Gia tộc Minamoto|Minamoto]] giành lấy quyền lực quốc gia từ tay các công khanh triều đình. Tuy nhiên người ta vẫn chưa rõ liệu thiết chế Thái chính quan có bị hủy bỏ trong lúc đó hay không.
260

lần sửa đổi