Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Đền”

Cập nhật
Không có tóm lược sửa đổi
(Cập nhật)
{{chất lượng dịch}}
{{infobox Museum
| name = Viện Đền
| image = מכון המקדש - 1.jpg
| established = [[1987]]
|cỡ hình =
| latitude =
|established= [[1987]]
| longitude =
| location = [[Jerusalem]], [[Israel]]
|visitors =
| type = [[Khảo cổ học]] và [[Bảo tàng lịch sử|lịch sử]]
|director=
| visitors =
|publictransit=
| director =
|website= [http://www.templeinstitute.org/ templeinstitute.org/]
| publictransit =
| website = [{{URL|http://www.templeinstitute.org/ templeinstitute.org/]}}
}}
 
'''Viện Đền''' (''Temple Institute'' - מכון המקדש) là một "[[Bảo tàng]]", "viện nghiên cứu" và "Trung tâm giáo dục" dành riêng cho hai [[Đền thờ Jerusalem|Đền ở Jerusalem]] và "tương lai [[Đền thứ ba]]" sẽ được xây dựng trong các [[Núi Đền]] theo [[Do Thái]] truyền thống, thành lập năm [[1987]] bởi Rabbi [[Yisrael Ariel]]. Viện Đền nằm trong [[Khu phố Do Thái]] thuộc [[Thành cổ Jerusalem]] gần [[Bức tường Than Khóc]]. Ngoài Viện Đền có một mô hình của [[Menorah (Temple)|Đền Menorah]].
 
==Tham khảo==