Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
| native_name_lang = it
| image = Lightmatter vaticanmuseum.jpg
| imagesize = 250
| caption =Các tác phẩm điêu khắc ở cửa vào các bảo tàng
| alt =