Khác biệt giữa các bản “Người Bru - Vân Kiều”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
== Địa bàn cư trú ==
Tại [[Việt Nam]], theo điều tra dân số năm 1999 thì dân tộc này có khoảng 55.559 người<ref>[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=407&idmid=4&ItemID=1346 Điều tra dân số 1999], tập tin 39.DS99.xls</ref>, sống tập trung ở miền núi của [[Quảng Trị]], [[Quảng Bình]], [[ĐắkĐăk LắkLăk]] và [[Thừa Thiên - Huế|Thừa Thiên-Huế]]. Thực tế các tên gọi Vân Kiều, MăngMa Coong, Trì, Khùa, Bru dùng để chỉ các nhóm khác nhau trong tộc người này.
 
Theo [[điều tra dân số|Tổng điều tra dân số và nhà ở]] năm [[2009]], người Bru-Vân Kiều ở Việt Nam có dân số 74.506 người, cư trú tại 39 trên tổng số 63 [[tỉnh (Việt Nam)|tỉnh]], [[thành phố (Việt Nam)|thành phố]]. Người Bru-Vân Kiều cư trú tập trung tại các tỉnh:
[[Quảng Trị]] (55.079 người, chiếm 73,9% tổng số người Bru-Vân Kiều tại Việt Nam),
[[Quảng Bình]] (14.631 người, chiếm 19,6% tổng số người Bru-Vân Kiều tại Việt Nam),
[[ĐắkĐăk LắkLăk]] (3.348 người),
[[Thừa Thiên - Huế|Thừa Thiên-Huế]] (1.114 người),
[[Thanh Hóa]] (38 người).<ref name="TK">Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798 Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ] Hà Nội, 6-2010 Biểu 5, tr134-225.</ref>
 
Tại [[Lào]], theo ước tính của [[Ethnologue]], có khoảng 69.000 người<ref>[http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=LA Languages of Laos]</ref><ref name=Bru /> Bru nói phương ngữ phía đông của tiếng Bru, tương tự như tại Việt Nam.
 
Tại [[Thái Lan]] có khoảng 5.000 người<ref name=Bru>[http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=bru Bru, Eastern]</ref><ref name=TL1 /> nói phương ngữ phía đông của tiếng Bru và khoảng 20.000 người nói phương ngữ phía tây của tiếng Bru<ref name=TL1>[http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=TH Languages of Thailand]</ref>.