Khác biệt giữa các bản “Đá cầu”

2.2.1 Chiều cao của lưới đối với nữ và nữ trẻ: 1,50m.
 
2.2.2 Chiều cao của lưới đối với nữnamnữnam trẻ: 1,60m.
 
2.2.3 Chiều cao của lưới đối với thiếu niên: 1,40m.
Người dùng vô danh