Khác biệt giữa các bản “Bắc Thái”

không có tóm lược sửa đổi
Ngày [[14 tháng 4]] năm [[1967]], chuyển thị xã Bắc Kạn thành thị trấn Bắc Kạn trực thuộc huyện [[Bạch Thông]].
Ngày [[28 tháng 12]] năm [[1978]], sáp nhậpchuyển 2 huyện [[Ngân Sơn]], [[Ba Bể (huyện)|Chợ Rã]] về tỉnh [[Cao Bằng]] quản lý vừa được tái lập.
 
Ngày [[11 tháng 4]] năm [[1985]], thành lập [[Sông Công (thành phố)|thị xã Sông Công]] trên cơ sở tách thị trấn Mỏ Chè và 3 xã: Cải Đan, Tân Quang, Bá Xuyên thuộc huyện [[Phổ Yên]].
203

lần sửa đổi