Khác biệt giữa các bản “Vụ án Moskva”

* Vụ án 1 (vụ án chống lại trung tâm khủng bố Trotsky - Zinoviev; ''Vụ án 16 người''): từ 19 cho tới 24 tháng 8 1936, các bị cáo là [[Grigori Jewsejewitsch Sinowjew|Grigori Sinowjew]], [[Lev Kamenev]], [[Iwan Nikititsch Smirnow|Iwan Smirnow]], [[Sergei Witaljewitsch Mratschkowski|Sergei Mratschkowski]] và 12 cán bộ khác;
* Vụ án 2 (Vụ án chống lại trung tâm Trotsky thù nghịch Liên Xô; ''Vụ án 17 người ''): từ 23 cho tới 30 tháng 1 1937 chống lại [[Georgi Leonidowitsch Pjatakow|Georgi Pjatakow]], [[Karl Radek]], [[Grigori Jakowlewitsch Sokolnikow|Grigori Sokolnikow]], [[Nikolai Iwanowitsch Muralow|Nikolai Muralow]], [[Leonid Petrowitsch Serebrjakow|Leonid Serebrjakow]] và 12 cán bộ khác; Radek và Sokolnikow chỉ bị phạt tù.
* Vụ án kín tại tòa án quân sự: Trong tháng 6 1937 chống lại [[nguyên soái]] của [[Hồng quân]] [[MichailMikhail NikolajewitschNikolayevich Tuchatschewski|Michail TuchatschewskiTukhachevsky]] và 7 sĩ quan cao cấp khác, quân đội sau đó như rắng mất đầu.
* Vụ án 3 (Vụ án chống lại phe thân hữu và phe Trotsky; ''Vụ án 21 người''): từ 2 tới 13 tháng 3 1938 chống lại [[Alexei Iwanowitsch Rykow|Alexei Rykow]], [[Nikolai Iwanowitsch Bucharin|Nikolai Bucharin]], [[Nikolai Nikolajewitsch Krestinski|Nikolai Krestinski]], [[Genrich Grigorjewitsch Jagoda|Genrich Jagoda]], [[Christian Georgijewitsch Rakowski|Christian Rakowski]], [[Wladimir Iwanowitsch Iwanow|Wladimir Iwanow]] và 15 cán bộ khác;
 
3.333

lần sửa đổi