Khác biệt giữa các bản “Vụ án Moskva”

* Vụ án 3 (Vụ án chống lại phe thân hữu và phe Trotsky; ''Vụ án 21 người''): từ 2 tới 13 tháng 3 1938 chống lại [[Alexei Iwanowitsch Rykow|Alexei Rykow]], [[Nikolai Iwanowitsch Bucharin|Nikolai Bucharin]], [[Nikolai Nikolajewitsch Krestinski|Nikolai Krestinski]], [[Genrich Grigorjewitsch Jagoda|Genrich Jagoda]], [[Christian Georgijewitsch Rakowski|Christian Rakowski]], [[Wladimir Iwanowitsch Iwanow|Wladimir Iwanow]] và 15 cán bộ khác;
 
Trong 50số 66 người trongbị sốđem tổngra cộngxét 66xử có 50 người bị xử tử., 16 người còn lại bị án tù.
 
==Chú thích==
3.333

lần sửa đổi