Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đại thanh trừng”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Mời đọc [https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ngu%E1%BB%93n_%C4%91%C3%A1ng_tin_c%E1%BA%ADy#C.C3.A1c_c.C6.A1_quan_th.C3.B4ng_t.E1.BA.A5n_b.C3.A1o_ch.C3.AD]…”)
 
Mời đọc [https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ngu%E1%BB%93n_%C4%91%C3%A1ng_tin_c%E1%BA%ADy#C.C3.A1c_c.C6.A1_quan_th.C3.B4ng_t.E1.BA.A5n_b.C3.A1o_ch.C3.AD], [https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kh%C3%B4ng_%C4%91%C4%83ng_nghi%C3%AAn_c%E1%BB%A9u_ch%C6%B0a_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_c%C3%B4ng_b%E1%BB%91#Ngu.E1.BB.93n_s.C6.A1_c.E1.BA.A5p.2C_ngu.E1.BB.93n_th.E1.BB.A9_c.E1.BA.A5p.2C_v.C3.A0_ngu.E1.BB.93n_h.E1.BA.A1ng_ba] - nguồn báo chí chỉ là nguồn cấp 2 mà thôi (nó được lồng ghép quan điểm của nhà báo), với những thông tin ở bài viết có tính học thuật, nó không đủ để coi là nguồn uy tín[[Thành viên:Gangxanh|Gangxanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Gangxanh|thảo luận]]) 07:24, ngày 12 tháng 10 năm 2016 (UTC)
 
Nguồn báo chí được cho phép tại Wiki. [[Thành viên:Xixaxixup|Xixaxixup]] ([[Thảo luận Thành viên:Xixaxixup|thảo luận]]) 07:28, ngày 12 tháng 10 năm 2016 (UTC)
3.333

lần sửa đổi