Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vinh Nghị Nhân”

Ông'''Vinh Nghị Nhân''' nguyên là [[Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Phó Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa]] , Phó Chủ Tịch Quốc Hội , Phó Chủ Tịch Chính Hiệp và cũng là một thương nhân nổi tiếng .
=== Vinh Nghị Nhân ===
 
Ông sinh 1/5/1916 , mất 26/10/2005 , nguyên quán [[Vô Tích]] , [[Giang Tô]] , cha ông là Vinh Đức Sinh .
 
Ông nguyên là [[Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Phó Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa]] , Phó Chủ Tịch Quốc Hội , Phó Chủ Tịch Chính Hiệp và cũng là một thương nhân nổi tiếng .
== Quá Trình Công Tác : ==
* 1957 : Phó Thị Trưởng Thượng Hải
3.333

lần sửa đổi